Náhradní díly STIHL, Husqvarna, HONDA a další.  

Minimální objednávka je  400,- Kč

Reklamační řád

Každý zákazník e-shopu má nárok na reklamaci zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Jsme povinni vyřídit reklamaci nejpozději od 30 dnů od jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zboží
  • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
  • poškození ohněm a jinými živly

Zboží prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v servisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popřípadě stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle kódu zboží).

Při zjištění závady je nutno zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude dovozcem uznána nebo opravena.

Zboží  pošlete na adresu GROMED S.R.O., Sušilova 1417/7, 69501, Hodonín. Ke zboží přiložte kopii faktury, průvodní dopis s Vaší adresou, telefonem a stručným vysvětlením jak a čím k závadě došlo. Zboží můžete reklamovat také přímo v naší kamenné prodejně.

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!